دانلود تحقیق با موضوع بهبود عملکرد، کاهش اضطراب، ورزشکاران

هیپنوتیزم به طرق مختلف به ورزشکاران کمک می‌کند. از هیپنوتیزم می‌توان برای کاهش اضطراب و نگرانی، تقویت تمرکز، افزایش انگیزه و پشتکار، ایجاد اعتماد به نفس، بهبود عملکرد عضلانی. به طور کلی، جلوگیری از هر عامل روانی که ممکن است موجب افت عملکردهای جسمی شود، استفاده کرد. در هیپنوتیزم ورزشی، برنامه هیپنوتیزمی خاصی برای هر ورزشکار بر

پاسخی بگذارید