دانلود تحقیق با موضوع شوت، پتس، کنندها، بسکتبال،

هیپنوتیزم شوند. به محض اینکه فرد هیپنوتیزم شد، قادر است که به یک خلسه‌ی عمیق فرو رود و به احتمال زیاد تلقین‌های وارد شده بر سوژه در این حالت مؤثر خواهد بود (شهیدی ۱۳۸۹).
جان پتس (۲۰۰۲) در تحقیقی تحت عنوان تأثیر هیپنوتیزم برروی عملکرد شوت سه گام در بسکتبال، که روی ۵ بازیکن دانشگاهی کار کرده بود. به این نتیجه رسید که شرکت کنندها

پاسخی بگذارید