دانلود تحقیق با موضوع ورزشکاران، فیزیولوژی

تلاش مورد استفاده قرار گرفته است. هیپنوتیزم در مرحله اولیه‌ی القاء مطابق علم فیزیولوژی مانند آرام سازی تدریجی ، تمرین خودزا و مراقبه است. همه این راهبردهای موجود با کاهش مصرف اکسیژن، ضربان تنفس و ضربان قلب در ارتباط هستند (بنسون ،۱۹۷۴، کلمن ،۱۹۷۶) استفاده از هیپنوتیزم در ورزش به دلیل عدم شناخت مربیان و ورزشکاران و برداشت‌های غلط

پاسخی بگذارید