دانلود پایان نامه ارشد درمورد افکار خودکار، فیزیولوژی
آذر 14, 1397 Comments..0

باورهای بنیادین می شود واز باورهای بنیادین فرض های زیر بنایی تولید می شوند که ادراک را سازماندهی کرده و رفتار را هدایت می کنند.وقتی حادثه بحرانی رخ می دهد مفروضات منجر به افکار خودکار منفی می شوند که بر خلق، رفتار و فیزیولوژی ما اثر منفی جا می گذارد.
عوامل نگه دارنده

۲-۱۰- پیشینه پژوهشی
۲-۱۰-۱ پژوهش های

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درموردتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.