دانلود پایان نامه ارشد درمورد افکار خودکار، فیزیولوژی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

باورهای بنیادین می شود واز باورهای بنیادین فرض های زیر بنایی تولید می شوند که ادراک را سازماندهی کرده و رفتار را هدایت می کنند.وقتی حادثه بحرانی رخ می دهد مفروضات منجر به افکار خودکار منفی می شوند که بر خلق، رفتار و فیزیولوژی ما اثر منفی جا می گذارد.
عوامل نگه دارنده

۲-۱۰- پیشینه پژوهشی
۲-۱۰-۱ پژوهش های

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان انتقالها، ، ترمهای، پیکها

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.