دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحلیل محتوا، تحلیل مضمون
آذر 7, 1397 Comments..0

زمانی یک ماهه، کدگذاری مجدد نمونه‌ای از داده‌ها صورت گرفته است. حجم مورد نیاز برای برآورد پایایی مشتمل بر 53 صحنه از مجموع 3 سریال است (رایف، 1381: 141). انتخاب این صحنه‌ها به صورت کاملا تصادفی انجام شد، اما از آنجا که تحلیل محتوا به صورت تحلیل مضمون است، 53 صحنه‌ی متوالی مورد بررسی قرارگرفت.
با استفاده از فرمول زیر که به فرمول اسکات نیز مشهور است (هوستی، 1373: 218-216)، ضریب پایایی معادل 90% به دست آمد. که جهت کارهای پژوهشی میزان معتبری است.

مطلب مشابه :  مقاله درمورد دانلودایدئولوژی، زندگی روزمره، بزرگسالان

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.