دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارو درمانی، میزان افسردگی، شناخت درمانی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

صورت موثری معنادار بوده است.
-در گروه دوم که تحت اقدامات دارو درمانی قرار گرفتند، مشخص شد که این روش نیز بر روی کاهش نمرات تاثیر معناداری داشته است.
-در گروه سوم تحت اقدامات دارو درمانی توأم با شناخت درمانی قرار گرفتند،پس از اجرای آزمون آماری مشخص شد که این روش نیز مانند روشهای درمانی قبلی بر روی کاهش میزان افسردگی اثر

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع ترتیب،، می‌افتد.، می‌برده، ذهنش

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.