دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارو درمانی، شناخت درمانی
آذر 14, 1397 Comments..0

دارو درمانی توأم با شناخت درمانی در درمان افسردگی مؤثرتراز روش شناخت درمانی به تنهایی است.همچنین در مقایسه بین دو روش دارو درمانی و دارو درمانی توأم با شناخت درمانی تنها، اختلاف معنی دار وجود داشت،به طوری که روش دارو درمانی توأم با شناخت درمانی در درمان افسردگی مؤثرتراز روش دارو درمانی به تنهایی بود.در نهایت نتایج آزمونهای

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیتقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.