دانلود پایان نامه ارشد درمورد فراشناختی، افسردگی اساسی، باورهای فراشناختی، بیماران مبتلا
آذر 14, 1397 Comments..0

از پیش روانشناسان و روانپزشکان را در درمان افسردگی اساسی یا دآوری می نماید.
زهره هاشمی ۱۳۹۰در تحقیق با عنوان اثربخشی درمان فراشناختی درکاهش علایم افسردگی وباورهای فراشناختی بیماران مبتلابه افسردگی اساسی انجام داد و به این نتیجه رسید که درمان تغییرات قابل توجهی درعلایم افسردگی وباورهای فراشناختی بیماران افسرده ایجادکردوموجب

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه پتانسیومتری، قدیمیترین، ۱-۱۹-۳-۱-، یونگزین،

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.