دانلود پایان نامه ارشد درمورد واگ، صرع،، رضاعی، دچارمی
آذر 14, 1397 Comments..0

می گویند اگر می دانستند وی نهایتاً به یک اختلال خلقی دچارمی شود، با او ازدواج نمی کردند یا از او بچه دار نمی شدند( سادوک و سادوک،۲۰۰۷، ترجمه رضاعی ، ۱۳۹۱).
۲-۹-۷-تحریک عصب واگ
در چندین مطالعه درمان صرع، تحریک آزمایش عصب واگ سبب بهبود خلق بیماران شده است. این یافته منجر به استفاده از یک وسیله الکترونیکی جهت تحریک عصب واگ چپ (

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع Mean±، سن(سال)، وزن(کیلوگرم)، قد(متر)

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.