دانلود پایان نامه با موضوع میزان سازگاری، کیفیت زندگی، تصویر ذهنی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

محققین رابطه بین صفات فردی و کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار داده و عواملی را شناسایی کرده اند این عوامل شامل میزان شناخت از خود، تنشهای محتمل شده، دستیابی به اهداف زندگی ، روش های مقابله و میزان سازگاری می باشد.
تلقی یا شناخت فرد از خود که شامل عواملی مانند مفید بودن، مولد بودن، تصویر ذهنی از خود، ذوق و علاقه، نحوه نگرش نسبت

مطلب مشابه :  مقاله درمورد دانلودایدئولوژی، دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.