دانلود پایان نامه با موضوع وضعیت اقتصادی و اجتماعی، مهارت های اجتماعی، وضعیت اقتصادی
آذر 14, 1397 Comments..0

دارد.
تجربه:سومین و مهمترین بعد می باشد شامل ایمان، عقاید و باورهای اخلاقی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی،حوزه بین فردی و نحوه ارتباط با خویشاوندان و دوستان و الگو های مهارت های اجتماعی افراد می باشد.حوزه روانی مثل نحوه برخورد با هیجانات و مهارت ارتباط دادن بین ادراک و تجربیات و انگیزه افراد جهت حفظ سلامت فردی و نیز آگاهی می باشد.

مطلب مشابه :  مقاله درمورد دانلودتحلیل محتوا، تحلیل مضمون

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.