دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

کیفیت زندگی را ارزیابی رضایت فرد از سطح عملکرد موجودش در مقایسه با انچه ایده آل یا ممکن می داند تلقی کرده اند.
سازمان جهانی بهداشت: کیفیت زندگی درک افراد از موقعیت خود از زندگی به عنوان فرهنگ سیستم ارزشی که در آن زندگی می کند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت هایشان می باشد پس کاملا فردی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد ، کاتد(۴-۱۶)، میباشند.، میآید.

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.