دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

آل اوست که رفتار عاطفی مثبت یا منفی را در فرد بر می انگیزد.(به نقل از فراهانی،۱۳۸۸)
۳-۳-۲اصول اساسی کیفیت زندگی
به رغم آنکه توافق کلی در در تعریف کیفیت زندگی وجود ندارد.پژوهشگران بر سه ویژگی مهم آن شامل چند بعدی بودن،ذهنی بودن و پویا بودن اتفاق نظر دارند.
۱- کیفیت زندگی موضوعی چند بعدی است و دارای ابعاد جسمی،روانی، اجتماعی و

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره vide، effrayé.، Dans، ce

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.