دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی

روحی است.که این ویژگی با تعریفی که از سلامتی داریم منطبق است.
۲- عامل اصلی تعیین کننده کیفیت زندگی عبارت است از تفاوت درک شده بین آنچه هست و آنچه از دیدگاه فرد باید باشد.و این همان ذهنی بودن کیفیت زندگی است.
۳- پویایی کیفیت زندگی به این معناست که با گذشت زمان تغییر می کند و به تغییرات فرد و محیط او بستگی

پاسخی بگذارید