دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، آینده نگری
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

به زندگی، درمان و آینده نگری تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی دارد.
بنابراین باید بدانیم کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی و شامل فاکتورهای ذهنی و عینی است و در سنجش آن باید مولفه های چندی را در نظر گرفت از جمله مولفه های متعددی که در نتیجه مطالعات مختلف در رابطه با مفهوم کیفیت زندگی به دست امده می تواغن به موارد زیر اشاره کرد:
موقعیت

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعتقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.