دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، انعطاف پذیری
آذر 14, 1397 Comments..0

تأثیر مثبت بر کیفیت زندگی هستند.تطابق شغلی نیز می تواند بر کیفیت زندگی تأثیر به سزایی داشته باشد. به این معنی که تطابق مشخصه توان فرد جهت تغییر حرفه در صورت لزوم می باشد و می توان انتظار داشت که هرچه فرد از قابلیت انعطاف پذیری بیشتری در تغییر حرفه برخوردار باشد.امکان کسب کیفیت مطلوب زندگی برای او افزایش می یابد.
۳-۵-۲ ابعاد

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع o، شانهها، اسکلیوزیس، ۲۴/۵۸±۱/۶۷

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.