دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، انعطاف پذیری
آذر 14, 1397 Comments..0

تأثیر مثبت بر کیفیت زندگی هستند.تطابق شغلی نیز می تواند بر کیفیت زندگی تأثیر به سزایی داشته باشد. به این معنی که تطابق مشخصه توان فرد جهت تغییر حرفه در صورت لزوم می باشد و می توان انتظار داشت که هرچه فرد از قابلیت انعطاف پذیری بیشتری در تغییر حرفه برخوردار باشد.امکان کسب کیفیت مطلوب زندگی برای او افزایش می یابد.
۳-۵-۲ ابعاد

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع language، native، of، and

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.