دانلود پایان نامه با موضوع گروه های اجتماعی، کیفیت زندگی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

اجتماعی
– وضعیت روحی و روانی
– وضعیت سلامت و بیماری
کیفیت زندگی ، سه بعد عمومی رابطه، تجزیه و زمان را به هم پیوند می زند.
رابطه:شامل مولفه های فامیل، گروه های اجتماعی، چارچوب فرهنگی و سیاسی و خود فرد است که وضعیت فرد در رابطه با فامیلو گروه های اجتماعی از همه شناخته شده تر استو این دو دارای نقش حمایتی بسیار مهمی می

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد افکار خودکار، فیزیولوژی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.