دانلود پایان نامه درباره ، نانولوله، LUMO، Hg2+&BNNT-Ga
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

۳-۱۰ HOMOوLUMO وطیف DOS نانولولهPb2+&BNT(6-0)

تراکم اوربیتال HOMO بیشتر بر روی بخش انتهای نانولوله متمرکز شده است در حالی که توزیع اوربیتال LUMO بر روی کل ساختار نانولوله مشاهده می شود.

a)HOMO Hg2+&BNNT-Ga

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع فیزیولوژی، سطح مهارت، بیومکانیک

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.