دانلود پایان نامه درباره ، نانولوله، LUMO، Hg2+&BNNT-Ga
آذر 14, 1397 Comments..0

۳-۱۰ HOMOوLUMO وطیف DOS نانولولهPb2+&BNT(6-0)

تراکم اوربیتال HOMO بیشتر بر روی بخش انتهای نانولوله متمرکز شده است در حالی که توزیع اوربیتال LUMO بر روی کل ساختار نانولوله مشاهده می شود.

a)HOMO Hg2+&BNNT-Ga

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، طیف۱H-NMR، NH، محدودهppm

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.