دانلود پایان نامه درباره Pb2+&CNT(6,0)، انولوله، نانولوله، LUMO
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

مشابه ساختار قبلی می باشد

a)HOMO Pb2+&CNT(6,0)

b)LUMO Pb2+&CNT(6,0)

(۳) شکل ۳-۵- اوربیتال های HOMO(a) و LUMO(b) وطیف DOS ساختار Pb+2 &CNT(6-0)

تراکم اوربیتال HOMO و LUMO در دو سمت انتهایی ن
انولوله می باشد که نشان دهنده این است که نانولوله هم دهنده و هم پذیرنده الکترون می

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، مقاومت،، RC، (جاب

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.