منابع و ماخذ پایان نامه آنزیمی،، ایمنشیمیایی، (زیست، زیستلایهها
آذر 14, 1397 Comments..0

الکترود کار فقط حداقل گزینشپذیری را در این حسگرها تأمین میکند لذا در ساخت آنها باید از لایههای شیمیایی اضافه برای اصلاح و تکمیل استفاده شود. این لایههای شیمیایی را میتوان به دو دسته زیستلایهها مثل لایههای آنزیمی، لایههای ایمنشیمیایی (زیست حسگرها) و لایههای شیمیایی-سنتزی تقسیم نمود. بر این مبنا الکترودهای اصلاح شده را میتوان قسمت

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع بهبود عملکرد

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.