منابع و ماخذ پایان نامه بکاربردن، کوچکی، سیگنالهای، دور۷۱امکانپذیر

نوری با اتلاف کم اجازه عبور سیگنالهای نوری را در فاصلهای بیشتر از یک کیلومتر فراهم میکنند و استفاده از این حسگرها را در شناسایی از راه دور۷۱امکانپذیر میسازد.علاوه بر این فواید اقتصادی بالایی با بکاربردن چندین حسگر نوری در یک دستگاه فراهم میشود. از آنجائیکه این وسایل اندازه کوچکی دارند میتوانند اندازهگیری آنالیت را بدون آشفته سازی

پاسخی بگذارید