منابع و ماخذ پایان نامه بکاربردن، کوچکی، سیگنالهای، دور۷۱امکانپذیر
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

نوری با اتلاف کم اجازه عبور سیگنالهای نوری را در فاصلهای بیشتر از یک کیلومتر فراهم میکنند و استفاده از این حسگرها را در شناسایی از راه دور۷۱امکانپذیر میسازد.علاوه بر این فواید اقتصادی بالایی با بکاربردن چندین حسگر نوری در یک دستگاه فراهم میشود. از آنجائیکه این وسایل اندازه کوچکی دارند میتوانند اندازهگیری آنالیت را بدون آشفته سازی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره لولهها، تانکرهای، ،

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.