منابع و ماخذ پایان نامه دینامیکی
آذر 14, 1397 Comments..0

ترتیب زمان پاسخ حسگر شیمیایی را افزایش میدهد. به طور کلی حسگرها ناحیه دینامیکی محدودی از غلظت آنالیت را در بر میگیرند. یک روش که میتواند این ناحیه دینامیکی را افزایش دهد استفاده از چندین حسگر میباشد که هر کدام گستره متفاوتی از آنالیت را اندازهگیری میکنند [۴۸].

۱-۲۱- قواعد حسگری در حسگرهای نوری بر پایه جذب
خاصیت

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع میزان سازگاری، کیفیت زندگی، تصویر ذهنی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.