منابع و ماخذ پایان نامه پلاسمایی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

حسگری نوری گونههای شیمیایی بر اساس برهمکنش این گونهها با نور میباشد. اساس اندازهگیری در حسگرهای نوری شیمیایی میتواند بر پایه جذب، فلورسانس، لومینسانس شیمیایی، پراکندگی رامان و رزونانس پلاسمایی باشد. در ادامه با توجه به بکارگیری حسگرهای نوری جذبی در این به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

۱-۲۱-۱ جذب
علاوه بر اینکه

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد (۴-۱۱)، (۴-۱۲)، کاتد، (۴-۱۰)

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.