منابع پایان نامه ارشد با موضوع آسیب عضلانی
آذر 14, 1397 Comments..0

آسیب شانه نشان میدهد که، مخصوصاً آسیب عضلانی به عضلات آبداکتور، منجر به اختلال در عملکرد شانه میشود. به منظور انجام برنامه بازتوانی و بررسی نقص عضلانی تفکیک عضلات لازم است.
بنابراین با توجه به اینکه بهترین وضعیت برای تفکیک کردن عضله فوقخاری در کدام وضعیت است؟ و بحث بر سر اینکه این عضله چرخش دهنده خارجی است یا داخلی؟ همچنان مبهم

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد شبیه سازی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.