منابع پایان نامه ارشد با موضوع افراد مبتلا
آذر 14, 1397 Comments..0

تا حدی بین فلکشن و آبداکشن قرار میگیرد و آزمودنی در مقابل مقاومت الویشن بازو را انجام میدهد (شکل۳-۳). این وضعیت باعث میشود برجستگی بزرگ به قوس آخرومی برخورد کند که منجر به ایجاد درد در افراد مبتلا به ضایعات برخوردی میشود. این وضعیت همچنین باعث ایجاد درد در افراد با سایر شرایط مشکلات شانه میشود از جمله: سفتی شانه (جزئی)، ناپایداری

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد میکند،، عمود، پلاریزاسیون،

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.