منابع پایان نامه ارشد با موضوع اکستنشن، پشتش، برساند،، یافتهها
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

چرخش خارجی
۳- تست برخوردی
۴- تست جاب

۳-۲-۳-۱- آزمون بلند کردن
این آزمایش بر اساس مشاهده ضعف چرخش داخلی است که بهترین وضعیت محدودیت چرخش داخلی این عضله را بیان میکند. یعنی وقتی بازو به طور کامل اکستنشن و چرخش داخلی داده داده است آزمودنی نمیتواند پشت دست خود را به پشتش برساند، این یافتهها را تست پاتالوژیک بلند کردن

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارو درمانی، میزان افسردگی، شناخت درمانی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.