منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت، الکترومایوگرافی، روش پژوهش
آذر 14, 1397 Comments..0

باقی مانده است. در این مطالعه تلاش میکنیم تا با بررسی الکترومایوگرافی عضلات کمربند شانه (بازو در وضعیت طبیعی قرار دارد) بهترین وضعیت را برای تفکیک عضله فوقخاری پیدا کنیم به طوری که شدت فعالیت این عضله نسبت به عضلات دیگر حداکثر و شدت فعالیت سایر عضلات حداقل باشد.

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱- مقدمه
در

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع استخراج:، دقیقه،، آلی:، n-

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.