منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، تحتخاری، ۲۰۰۸).، است(کریگ
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

عضله فوقخاری و تحتخاری به ترتیب چرخش دهنده داخلی و خارجی هستند(کرنبرگ۱۹۹۰). در مطالعه دیوید۹۶و همکارانش اظهار کردند که عضله فوقخاری یک عضله پایدار کننده است(فالو ۲۰۰۵).
و کریگ و همکارنش با بررسی این دو وضعیت چرخش داخلی و خارجی بازو اظهار کردند که فعالیت عضله فوقخاری در وضعیت چرخش داخلی و خارجی تقریبا یکسان است(کریگ ۲۰۰۸).
بررسی

مطلب مشابه :  مقاله درمورد دانلودتقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.