منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، مقاومت،، RC، (جاب
آذر 14, 1397 Comments..0

وضعیت طبیعی (بدون چرخش) بررسی میکند. سپس به منظور بررسی تمامیت عضله فوقخاری بازو چرخش داخلی داده و ۳۰ درجه به سمت جلو میآید و در مقابل مقاومت الویشن انجام میدهد(شکل۴-۳). در این تست با ظاهر شدن علائم درد در مقابل مقاومت، به خوبی ضعف عضله فوقخاری و به طور ثانویه پارگی یا درد همراه با التهاب را در سایر عضلات RC نشان میدهد (جاب

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد کاتد(۴-۶)، (۴-۵)، فازی،،

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.