منابع پایان نامه ارشد با موضوع (نیر، RC، ۱۹۷۲).، در۹۰
آذر 14, 1397 Comments..0

(نیمه دررفتگی)، آرتریت، کلسیفه شدن و در رفتگی استخوان بازو.
این تست به علت برخورد برجستگی بزرگ استخوان بازو به قوس آخرومی ترقوه ای، التهاب بافتهای نرم مثل تاندون عضله دوسر و تمام عضلات RC را نشان میدهد (نیر ۱۹۷۲).

شکل ۳-۳- تست نیر(تست برخوردی)

۳-۲-۳-۴-تست جاب
این تست ابتدا عضله دلتوئید را در آبداکشن بازو در۹۰ درجه و در

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، طیف۱H-NMR، کیب، ۳-۳-۴-

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.