منابع پایان نامه ارشد با موضوع نیر۹۹، ۳-۲-۳-۳-تست، بیچ۹۸، (تنت
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

فرد به طور فعال موقعیت چرخش خارجی را نگه میدارد که این آزمایش تمامیت فوقخاری و تحتخاری است اگر حدود ۵ درجه، زاویه چرش خارجی افت کند، نشان میدهد آسیب اتفاق افتاده است (تنت و بیچ۹۸ ۲۰۰۳).

شکل۳-۲-تست تاخیر در چرخش خارجی

۳-۲-۳-۳-تست برخوردی نیر۹۹
آزمودنی نشسته و آزمون گر با یک دست، بازوی بیمار را به صورت داخلی چرخانده بازو

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد (هیدروژن، شمارنده، کاتد،،

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.