منابع پایان نامه ارشد با موضوع همکاران????)، فوقخاری، RC، نداشت.

همکاران????) و دندانه ای قدامی (مولانگل و همکاران???? ، بیچرو همکاران????) نیز فعال هستند( مولانگل ۱۹۹۶).
ایتو و همکارانش هردو تست Full can و Empty can را در ۳۵ فرد با آسیب عضلات RC بررسی کردند که در همه آنها عضله فوقخاری نیز آسیب دیده بود و آسیب در سایر عضلات کمربند شانه وجود نداشت. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که ضعف عضلانی

پاسخی بگذارید