منابع پایان نامه ارشد با موضوع EC، FC، دالی، میانی،
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

شد.
آنها نشان داند که در هر دو تست FC و EC عضله فوقخاری با MVC??% است و فعالیت این عضله به صورت انتخابی نیست چرا که ? عضله دیگر هم از جمله تحتخاری، تحتکتفی، بخش میانی ذورنقه، بخش تحتانی ذوزنقه، دندانه ای قدامی، دالی میانی، قدامی و خلفی بیش از MVC ??% فعال بودند(بوتکر ۲۰۰۹۹۲).
بنابراین بررسی Emg FC و EC نشان میدهد که این

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، نیازهای فردی، رضایتمندی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.