منابع پایان نامه درمورد ساده سازی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

آزمایشات عملی در دمای ثابت oC60 و فشار متغیر

مقایسه نشان می دهد حل تحلیلی به علت در نظر گرفتن برخی فرضهای ساده کننده و ساده سازی در معادلات، نسبت به واقعیت مقداری اختلاف ولتاژ دارد.
پس از اعتبار سازی به نرم افزار تدوین شده در گروه پیل سوختی دانشگاه، نرم افزار پیل سوختی تدوین شده بعنوان مدلسازی قابل ارایه و معتبر، توانایی

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد آزمایشــات، فشـار، (۴-۳)، دمـاهای

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.