منابع پایان نامه درمورد سیمولینک، Lookup، مقدارهای،
آذر 14, 1397 Comments..0

ازای ترکیبهای مختلف از مقادیر پارامترها حل تحلیلی را مورد استفاده قرار داده و ماکزیمم مقدار توان را به عنوان مقدار برازندگی در جدول فوق وارد کرد. مقادیر بیشینه توان ها به ازای مقدارهای مختلف پارامتر ها در جداول فصل پنجم بصورت کامل آورده شده است. برنامه کامپیوتری الگوریتم نخبه گرای مورد استفاده که از Lookup Table در سیمولینک مطلب

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد ، کاتد، پشته، (۴-۴)

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.