منابع پایان نامه درمورد شبیه سازی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

بخار آب در سمت کاتد). طرف راست رابطه (۴-۲) اثر نفوذ در سطح مشترک کانال و لایه پخش کنندهی گازی را نشان میدهد. ضریب میتواند با رابطه (۴-۳) تخمین زده شود.
(۴-۳)
در رابطه (۴-۳) عمق کانال و عدد شروود است، همچنین ضریب نفوذ موثر سیال از کانال به سمت لایه پخش کننده گازی است.
۴-۱-۲ مدلسازی MEA
مدل یک بعدی برای شبیه سازی

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، the، rhetoric، rhetoric,

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.