منابع پایان نامه درمورد cm2، ۱۱۲، ۵*۵، MEA
آذر 14, 1397 Comments..0

سوختی

۴-۲ معتبر سازی مدلسازی با آزمایشات عملی
به منظور اعتبار سازی ومقایسه نتایج مدلسازی انجام شده با آزمایشات عملی و سنجش صحت مدلسازی، نتایج مدلسازی با آزمایشات انجام شده در گروه پژوهشی پیل سوختی دانشگاه مقایسه شده است. یک پیل سوختی تک سلول با سطح فعال cm2 5*5 به این منظور انتخاب شده است، MEA این پیل سوختی از جنس نفیون ۱۱۲

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع the، and، of، In

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.