منبع تحقیق با موضوع and، rhetoric، De، rhetorical
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

over the Mediterranean, they adopted and adapted Greek rhetorical theories for their own needs. Cicero epitomizes Roman rhetoric in that he both wrote about rhetoric and was himself a great orator. Three of his rhetorical treatises were De Invention (On Invention), De Oratore [On Oratory), and Orator (Orator), and he developed

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارو درمانی، میزان افسردگی، شناخت درمانی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.