فهرست بستن

منبع تحقیق با موضوع and، rhetoric، De، rhetorical

over the Mediterranean, they adopted and adapted Greek rhetorical theories for their own needs. Cicero epitomizes Roman rhetoric in that he both wrote about rhetoric and was himself a great orator. Three of his rhetorical treatises were De Invention (On Invention), De Oratore [On Oratory), and Orator (Orator), and he developed

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *