منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون
آذر 14, 1397 Comments..0

از مهمترین فرآیندهای اکسیداسیون پذیرفته شده می توان به کاهش بوسیله نور یا اشعه۵۲ و ازناسیون۵۳ اشاره نمود. روش اکسیداسیون پیشرفته بر پایه تولید رادیکالهای آزاد فعال مخصوصاً هیدروکسیل می باشد، هیدروکسیل یک عامل اکسیدکننده بسیار قوی است که دارای پتانسیل اکسیداسیون ۳۳/۲ ولت می باشد که همین خاصیت باعث واکنش سریع با اغلب مواد آلی و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، طیف۱H-NMR، (CD3)2CO، کمپلکس(۶)

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.