منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون
آذر 14, 1397 Comments..0

میان همه فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته۵۵ جداسازی فوتوکاتالیستی بسیار مؤثرتراست زیرا نیمهرساناهای مورد استفاده ارزان بوده و نیز به آسانی می توانند ترکیبات آلی را معدنی کنند. مرحله اساسی در این فرآیند شامل انتقال ابتدایی واکنشگرها به سطح کاتالیست وجذب بر سطح آن می باشد، انجام آزمایش بر سطح کاتالیست، و دفع محصولات نهایی به فاز مایع

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع همکاران????)، فوقخاری، RC، نداشت.

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.