منبع پایان نامه درباره لولهها، تانکرهای، ،
آذر 14, 1397 Comments..0

از تانکرهای زیر زمینی و یا پخش سطحی و نشت از لولهها می باشد. در واقع بنزین در داخل منافذ غیر اشباع خاک نفوذ میکند و از آنجا به سمت آبهای زیر زمینی که منبع تأمین آب آشامیدنی می باشد مهاجرت می کند و باعث آلودگی آنها می شود که بزرگترین خطر آن تهدید سلامتی بشر می باشد، شایان ذکر است که این ترکیبات علاوه بر خطرناک بودن برای انسان می

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهصدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.