ویژگی های افراد و سازمان مشارکت جو
مرداد 21, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

ویژگی های افراد و سازمان مشارکت جو

مدیریت مشارکت جو :

مقصود مدیریت مشارکت جو اطمینان یافتن از این امر است که کارکنان صالح به گرفتن تصمیمهای موثری بپردازند. سپردن اختیار وسیله ای برای  دستیابی به مدیریت مشارکت جو است ، ساز و کاری است که از راه آن مسئولیت به گروهها یا افراد مسئول داده می شود . درگیر کردن کارکنان ساز و کاری است که از راه آن اطمینان حاصل می شود که اطلاعات و درون داد متناسب به نظام تصمیم گیری داده شده است . از این رو ، سپردن اختیار و درگیرکردن را میتوان سنگ بنای فلسفه مشارکت بشمار آورد.(پلونکت ، 1378،ص3).

مدیریت مشارکت جو ، به صورت یک فلسفه ، بر ضرورت مشارکت کارگران و مدیران در فراگرد تصمیم گیری در سازمان تاکید دارد . (پلونکت ، 1378 ،ص 22 ) .

دلایل رو آوردن به مدیریت مشارکت جو :

هر سازمانی  به دلیل های خاص خود به مدیریت مشارکت جو روی می آورد . با این همه ، دو دلیل از همه بیشتر ارائه می شود.

شریک شدن در کامیابی ها و نه  انباشتن ناکامیها : برای  بسیاری از سازمانها روشهای سنتی مدیریت کارآیی ندارند . بسیاری از شرکتها می بینند که به دلیل نادیده گرفتن معیارهای کیفی ، بالا رفتن ستیزه جویی نیروی کار ناخشنود ، یا کارآمدی رو به فزونی یک رقیب  سهم آنان در بازار رو به کاهش می گذارد . برای  یافتن راه چاره ، بسیاری از شرکتها به شیوه مدیریت ژاپنی روآورده اند .

بالا بردن درجه کارآمدی کسب و کار بدون بالا بردن کارآمدی منابع انسانی ناشدنی است . مدیریت مشارکت جو فرصتی فرآهم می آورد تا همه کارکنان خود را در مسئولیت ، خطر پذیری و کامیابی سهیم بدانند.

مطلب مشابه :  لاغری و سلامتی با دانه چیا،کینوا ، عسل طبیعی و دمنوش نیوشا

  پدیدار شدن کارکنان دانشگر : در دهه های 1950 و1960 ، ارزش کارکنان بر پایه قابلیت اعتماد ، توانمندی بدنی ، تجربه و وفاداری آنان سنجیده می شود . امروزه ، معیارهای دیگری برای  این سنجش وجود دارد ؛ نو آفرینی ، پذیرش مسئولیت و توجه به مشتری . مدیریت مشارکت جو راهی است برای  بهره گرفتن از این منبع در سازمان .

پیتر دراکر عبارت « کارکنان دانشگر» را در سالهای پایانی دهه 1970 به کار برد . او به تغییری که در فن شناسی شرکتها پدید آمده بود اشاره کرد و آنرا عاملی دانست که تبدیل نیروی کار دستی را به نیروی کار مجهز به دانش فنی و مهارتهای تفکر تحلیلی موجب شده بود.  (پلونکت،1378،ص4).

فوکا | Postmag سبز فایل.