پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون، رگرسیون چندگانه، متغیر مستقل
آذر 14, 1397 Comments..0

نقطه از شبکه ECHAM5 که اطراف ایستگاه مورد نظر است برای ماههای مختلف انجام می شود.

۳-۲-۱-۲-۲- رگرسیون چندگانه
تحلیل رگرسیونی یک روش آماری است که روشن می نماید دو یا چند متغیر تا چه اندازه به یکدیگر وابسته هستند (ناظم السادات و شیروانی، ۱۳۸۴) . چنانچه بخواهیم که اندازه وابستگی یک متغیر مستقل (مانند بارش دیده بانی شده) را با

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد ، کاتد، پشته، (۴-۴)

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.