پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون، رگرسیون خطی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

به کمک آن می توان مقادیر پیش بینی شده آینده را کوچک مقیاس نمود.
نتایج بررسی های دتینگر و همکاران نشان می دهد که استفاده از رابطه رگرسیونی چند جمله ای برای کوچک مقیاس کردن داده های بارش، میزان همبستگی را بین مقادیر دیده بانی شده و کوچک مقیاس شده افزایش می دهد. از این روی در این روش بجای رگرسیون خطی ساده از رگرسیون چند جمله ای

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد طرح پژوهش، روش پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.