پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، طیف۱H-NMR، کیب، ۳-۳-۴-
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

شوند. پروتونهای مربوط به ناحیه آروماتیک در کمپلکس به علت همپوشانی با یون تترافنیل بورات وحلال کلروفرم در این طیف قابل جداسازی نمی باشند.

۳-۳-۴- طیف۱H-NMR تر کیب کمپلکس : [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4 در CDCl3
به طوری که در طیف۱H-NMR کمپلکس[Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4 دیده می شود پروتونهای

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، and، the، absolute

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.