پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، طیف۱H-NMR، کیب، ۳-۳-۴-
آذر 14, 1397 Comments..0

شوند. پروتونهای مربوط به ناحیه آروماتیک در کمپلکس به علت همپوشانی با یون تترافنیل بورات وحلال کلروفرم در این طیف قابل جداسازی نمی باشند.

۳-۳-۴- طیف۱H-NMR تر کیب کمپلکس : [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4 در CDCl3
به طوری که در طیف۱H-NMR کمپلکس[Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4 دیده می شود پروتونهای

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.