فهرست بستن

پایان نامه درمورد ?بررسی، گردید:، متیلن، بلو.

تنظیم درجه واکنش را دارند اما به هر حال درجه یک واکنش شیمیایی باید با استفاده از آزمایش ها مشخص شود]۱ [.
لذا این پژوهش در راستای کاهش آلودگی های ناشی از پساب واحد های رنگرزی با اهداف زیر تعریف گردید:
?بررسی میزان تاثیر کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی ونیل الکل در حذف رنگ متیلن بلو.
?تعیین پارامتر های بهینه عملیاتی شامل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *