پایان نامه درمورد ساده سازی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

که دراین رابطه بیانگر هیدروژن یا بخار آب در سمت آند و همچنین اکسیژن و بخار آب در سمت کاتد میباشد. چگالی جریان مربوط به غلضت اکسیژن و هیدروژن است که پس از ساده سازی معادله بوتلر- ولمر برابر خواهد بود با :
در سمت آند (۴-۱۵)
در سمت

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درموردتقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.