پایان نامه درمورد پروتون۶۵,، میکروسکپ، ساختمان،رسانایی، ۶۶
آذر 14, 1397 Comments..0

استات،استو نیتریل، متیل استات،متانول،اتیل متیل کتون و عوامل فعال سطح ، پلی (اتیلن گلایکول) وپلی (وینیل استات) روی خواص محصول مطالعه شدند. رسانایی الکتریکی پلیمر و کامپوزیت هایش توسط میکروسکپ الکترونی اسکن کننده ۶۴ و رزونانس مغناطیسی هسته پروتون۶۵, مادون قرمز انتقال فوریه ۶۶ انجام شد و نتایج نشان داد که ساختمان،رسانایی و ساختار

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، طیف۱H-NMR، کیب، ۳-۳-۴-

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.