پایان نامه درمورد پلاریزاسیون، mm، (۴-۳)، ریب
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

سمت آند
۰.۴ mg Pt/cm2
نوع لایه پخش گازی
پارچه کربنی

سطح مقطع کانالها در این پیل سوختی cm2 1*1 بوده و عرض ریب آن در حدود mm 1 است. نمای کلی پیل سوختی تست شده در پژوهشگاه پیل سوختی دانشگاه در شکل (۴-۲) نمایش داده شده است.

شکل (۴-۲) پیل سوختی و دستگاه تست پژوهشگاه دانشگاه
در شکل (۴-۳) منحنی های پلاریزاسیون به دست آمده از

مطلب مشابه :  مقاله درمورد دانلودصدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.