پایان نامه درمورد کاتد، نمی‌شوند، سوختی،، می‌گیرند،
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

فشار کاتد و دماهای مختلف و در فشارهای ثابت سمت آند نشان داده شده است.

۳-۴-۶ دلیل انتخاب ۳ پارامتر حاضر جهت بهینه‌سازی
پارامترهای عملکردی منحصر به سه پارامتر دمای کارکردی پیل سوختی، فشار آند و فشار کاتد نمی‌شوند و پارامترهای دیگری نیز در این زمره قرار می‌گیرند، ولی بدلیل محدودیت توانایی نرم‌افزار مورد استفاده جهت حل تحلیل فقط

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره vide، effrayé.، Dans، ce

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.